ความเป็นมาและมรดก

ความเป็นมาและมรดก

ในสมัยราชวงศ์ชิง มีผู้ปกครองรัฐวัยหนุ่มนาม หยาง เสี่ยวเหลียน มารดาของเขาทรมานด้วยโรคหลอดลมอักเสบและมีอาการไอหนักมาก เขาจึงตระเวนหาวิธีรักษาไปทั่วทั้งพื้นที่ราบและภูเขา จนในที่สุด ได้พบกับแพทย์จีนผู้โด่งดังที่มอบสูตรลับของยาน้ำเชื่อมแก้ไอที่ช่วยรักษามารดาของเขาได้
หลายปีต่อมา ก่อนที่จะเสียชีวิต มารดาของหยาง เสี่ยวเหลียนได้บอกให้เขาผลิตซ้ำยาน้ำเชื่อมแก้ไอสูตรมหัศจรรย์นี้ให้กับทุกคน เขาตั้งชื่อยานี้ว่า ตราลูกกตัญญู ซึ่งแปลว่า “ในความทรงจำของแม่” เรื่องราวนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับตราสัญลักษณ์ ของ ตราลูกกตัญญู ที่เน้นคุณธรรมที่สำคัญของความกตัญญูกตเวที
หลังจากนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่บานปลาย ลูกหลานของหยางได้ย้ายข้ามพรมแดนไปยังฮ่องกงและไว้วางใจมอบธุรกิจให้กับนายเจ๋อ เซียวบง ในปี 1946 (พ.ศ. 2489) นายเจ๋อได้ก่อตั้งบริษัท Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. ที่ฮ่องกง ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยดี จากนั้นได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจีนที่มีคุณภาพอีกมากมายหลากหลายชนิด

Please click here to enter Nin Jiom USA website.
按此瀏覽京都念慈菴美國市場網頁。