กระบวนการผลิตล้ำสมัย

ชวงป๋วย

Bulbus Fritillariae Cirrhosae ชวนป๋วยเป็นหนึ่งในสมุนไพรจีนที่นิยมปลูกและนำมาใช้เป็นตัวยาในยาจีนแผนโบราณ อย่างไรก็ดี ปริมาณอุปทานและคุณภาพของสมุนไพรนี้ไม่คงที่เป็นอย่างมาก Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. ต้องการทำให้แน่ใจว่าการเก็บเกี่ยวตัวยานี้มีคุณภาพที่ยั่งยืนและปลอดจากมลพิษ จึงปลูกชวนป๋วนในที่มณฑลชิงไห่ ที่ราบสูงทิเบต ที่ระดับความสูง 3,800 เมตร

ศศูนย์การผลิตในฮ่องกง

สำนักงานใหญ่ของ Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. อยู่ในประเทศฮ่องกง ตราลูกกตัญญู เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยาจีนรายใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่ผลิต บริหารจัดการและทำตลาด ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ ชวนป๋วยปี่แปกอ ของ เนียมฉืออำ ไปทั่วโลก โรงงานอันทันสมัยของบริษัททำให้มั่นใจในสุขอนามัยสูงสุดด้วยเครื่องจักรล้ำสมัยและอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงห้องเตรียมยา เครื่องบรรจุและปิดฝาอัตโนมัติ และศูนย์ควบคุมคุณภาพ

  • ด้รับรางวัล Q-Mark จากสภา Q-Mark ฮ่องกง
  • ได้รับหนังสือรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) จากหน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Therapeutic Products Authority หรือ TGA) ประเทศออสเตรเลีย
  • ได้รับการรับรองฮาลาลจากบริษัทของกองทุนชุมชนชาวอิสลามของฮ่องกง (The Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong)
  • ได้รับการรับรองฮาลาลจากสำนักงานเลขาธิการการพัฒนากิจการอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย (Department of Islamic Development Malaysia หรือ Jakim)
  • ได้ใบรับรอง ISO 22000:2005 จาก British Standard Institute (BSI) (กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)
  • ได้ใบรับรอง BSI HACCP & GMP จาก British Standard Institute (BSI) (กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)
  • แนวทางและแนวทางการผลิตที่ดี (GMP) จากกรมอนามัยในฮ่องกง
ศูนย์การผลิตและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในไต้หวัน

โรงงาน ตราลูกกตัญญู ในไต้หวันติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือล้ำสมัย ใช้เทคนิคล่าสุดของการสกัดด้วยน้ำและ เทคโนโลยีสุญญากาศแบบอุณหภูมิต่ำสำหรับการทำแกรนูล (Granulation) เพื่อขจัดความไม่บริสุทธิ์และมลพิษ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีมาตรฐานสูงสุด โรงงานได้รับรางวัลอันทรงเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP)

Please click here to enter Nin Jiom USA website.
按此瀏覽京都念慈菴美國市場網頁。